Yunan Mitolojisi’nden Eşsiz Bir Parça

Tapınağın geçmişi tamamen mitolojik unsurlara dayanmakta. Hera aslında bir tanrıçadır, ve çok yönlü olma özelliği ile ön plana çıkar. Tapınak ismini mitolojide yer alan tanrılardan biri olan Hera’dan alır. Bölge larak Samos Adası’nda yer alan tapınak kültür ve tarihsel açıdan yapılan turların gözdesi niteliğini taşıyor. Bunlar yanı sıra Hera mitolojik unsurlar açıdan büyük önem taşıyor, öyle ki daha önceleri bile bu tanrıya tapmak amaçlı Mykale dağlarının eteklerinde bulunan mağaralara tapım için alanlar ve sunaklar yapılmış. Tapınak keşfedilmeden önce Lygos adını verdikleri kutsal ağaca taptıkları da söylentiler arasında. Kazılarda yapılan çalışmalarda ise şu bilgilerin ortaya çıktığını görüyoruz, Tapınak M.Ö 8. yy ilk yarısında inşaa edilmiş, ve yaklaşık olarak dört evreden oluşmuş yapımı. Bu tapınaktan antik yazarlarda oldukça söz etmişlerdir, öyle ki bu tapınağın bahsi Heredot tarihinde yerini almayı başarmış. Devirlere süren bu tapınak muhakkak görülmesi gereken tarihi bir kalıntıdır. Eğer tarihe ve herşeyden önemlisi Yunan Mitolojisi’ne meraklıysanız bu tapınak biçilmiş kaftan niteliğinde.