Nemrut – Dünya’nın En Yüksek Açık Hava Müzesi

Nemrut – Dünyanın En Yüksek Açık Hava Müzesi

2150  metre yükseklikteki Nemrut Dağı Tümülüsleri mimarlık ve heykeltıraşlık alanında Pers, Helenistik ve Anadolu Kültürlerinin bir arada yorumlandığı Türkiye’nin en önemli ve gözde turizm merkezlerinden biridir.Kommagene Kralı Antiokus’un Mezarının içinde bulunduğu ve dünyanın en yüksek açık hava müzesi olarak da adlandırılan Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı ve 1988 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park olarak ilan edilmiştir.

Tümülüs yapma geleneğine Anadolu, Trakya, Orta Asya ve Meksika’da rastlanır.Önemli bir kültür varlığına sahip olan Nemrut Dağı ve Tümülüslerinde yürüyüş yollarının bozulması, dinlenme ve genel ihtiyaçlara cevap verecek ünitelerin olmaması ziyaretçileri etkilemeye başlamış ayrıca iklim değişikliklerinden olumsuz etkilenmeye başlaması sebebiyle de yeni bir konsept ve genel görünüm kazandırma ve ziyaretçi kolaylığı sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Bu amaçla çevre düzenleme projesi ihale edilerek hazırlatılmış ve bu proje koruma kurulu tarafından da onaylanmıştır. Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce 2012 yılında ihalesi yapılmış ve 5.11.2012 tarihinde de yer teslimi yapılarak uygulama işine başlanmıştır.Alanda şimdiye değin yürüyüş yollarında taş döşeme işi ve teraslarda travers kaplama işi tamamlanmış olup, kamera sistemi, saha ofisi, bekçi evi yapımı ile Tümülüs etrafında ve teraslarda bariyer, bilgi panoları, banklar,çöp kutusu vb donatıların imalatı devam etmektedir. Festival alanı ve otopark yapımı ise 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Nemrut Dağı Tümülüslerinde yapılan çevre düzenleme ve uygulama çalışmaları tamamlandığında yapılan üniteler ve donatılarla ziyaretçilere kolaylık sağlanacak, dinlenme yerleriyle bu turizm hazinesi cazibe merkezi haline gelecektir.