İşte 2017 yılının merak edilen pasaport ücretleri!

Yurtdışına seyahat etmek için gerekli olan pasaport, yabancı ülkelere giriş ve çıkışlarda kullanılan, kimlik yerine geçen resmi bir belge olarak tanımlanıyor. Yabancı bir ülkeye; iş amacıyla, turistik amaçla veya sağlık amacıyla gitmek isteyenler, pasaportlarıyla beraber kimliklerini ibraz etmektedir. Son günlerin merak edilen konusu ise 2017 pasaport fiyatlarının ne kadar olacağı sorusuydu. Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında 2017 yılı pasaport bedeli 94 TL olarak açıklandı.

2017 yılı için yeniden belirlenen değerli kağıtlar ücretleri 1 Ocak’tan itibaren ise şu şekilde;
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 9,50
b) Beyanname 9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 94,00
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
7 – Aile cüzdanları 86,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 117,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 117,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 85,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00
17 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00